การปรับโรงสร้างหนี้

Nader Library  / Others /  การปรับโรงสร้างหนี้

การปรับโรงสร้างหนี้

0 Comments

 

 

ในสถานการณ์โควิท-19 ที่กำลังส่งผลกระทบกับคนทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะคนที่มีภาระต้องใช้หนี้เดือนต่อเดือน ช่วงนี้รัฐบาลจึงออกนโยบาย การปรับโครงสร้างหนี้ออกมา นโยบายดังกล่าวเหมาะกับลูกหนี้แบบไหน และมีวิธีการเช่นไร เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกัน ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

 

การปรับโครงสร้างหนี้คืออะไร

การปรับโครงสร้างหนี้คือการเจรจากับเจ้าหนี้ในกรณีไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตามเวลา โดยจะมีการขยายระยะเวลาและลดจำนวนการผ่อน หรือลดดอกเบี้ย เป็นการชั่วคราว โดยการเจรจากับเจ้าหนี้หรือธนาคาร ตัวอย่างเช่น จากเดิมผ่อนเดือนล่ะ 15,000 บาท ยื่นเรื่องขอปรับโครงสร้างหนี้เป็นผ่อน 10,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา2 ปี เป็นต้น

 

ข้อดี-ข้อเสียของการปรับโครงสร้างหนี้

เริ่มกันที่ข้อดี คือ ทำให้ลูกหนี้ไม่รับภาระที่หนักเกินไปในวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้ ไม่ทำให้เกิดหนี้เสียในระบบ ไม่ทำให้เกิดการฟ้องร้องจนต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นการแก้ปัญหาแบบประนีประนอมกับทั้งสองฝ่าย ถือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกหนี้และเจ้าหน้าด้วย

ส่วนข้อเสียของการปรับโครงสร้างหนี้ คือ จำนวนหนี้นั้นไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่จะเป็นการรวมยอดหนี้ทั้งหมด มาบวกกับค่าปรับ ดอกเบี้ย และค่าทวงถามที่ลูกหนี้หยุดจ่ายไป แล้วนำมารวมเป็นยอดใหม่ และหากมีการผิดชำระแม้จะเพียงครั้งเดียว เจ้าหนี้มีสิทธิ์ในการอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ได้ทันที แต่การปรับโครงสร้างหนี้จึงไม่ทำให้เจ้าหนี้เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด

 

 

การปรับโครงสร้างหนี้สามารถแบ่งง่ายได้ทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน

  1. การปรับโครงสร้างหนี้แบบป้องกัน ใช้กับลูกหนี้ที่ประวัติผ่อนชำระดีมาตลอด แต่ประสบกับเหตุการณ์ทำให้รายได้หายไปชั่วคราว แต่มีศักยภาพในการชำระหนี้ตามปกติในอนาคตการปรับแบบนี้จะยังถือว่า“เป็นหนี้ปกติเหมือนเดิม” เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยมีประกาศออกมารองรับเป็นกลุ่มที่น่ากังวล ควรรีบไปคุยกับเจ้าหนี้ให้เร็ว
  2. กลุ่มที่เป็นหนี้เสียอยู่แล้ว คือ ค้างชำระหนี้เดือน 3 งวด ถือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL กลุ่มนี้ถือเป็น การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา จึงเป็นกลุ่มที่ควรรีบเข้าโครงการ คลินิกแก้หนี้สามารถหาข้อมูลจากคลินิกแก้หนี้หรือโทรไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร 1213 ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะการหนีหนี้ไม่มีมีประโยชน์
  3. กลุ่มที่เจอเหตุการณ์มาหนัก เรียกได้ว่า income shock หรือรายได้ทั้งหมดหายไป แต่มีภาระทั้งหนี้บ้าน รถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคลต้องผ่อน มีความจำเป็นต้องขอพักชำระหนี้ คือ หยุดการชำระทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยไว้ก่อน หากมีกำลังก็อาจจะจ่ายได้แค่ดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆเท่านั้น ดังนั้นบัญชีจะอยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ และจะกลับมาได้เป็นปกติหลังจากวิกฤตผ่านไป

 

หากท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจะมากหรือน้อยก็ตาม อย่ามัวรอรีบเดินไปหาเจ้าหนี้และทำเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ให้เร็วที่สุด เพราะการหนีหนีไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดก็ตาม

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.