ประกันโควิดตรวจพบจ่ายเลย

Nader Library  / Others /  ประกันโควิดตรวจพบจ่ายเลย

ประกันโควิดตรวจพบจ่ายเลย

0 Comments

 

ไวรัสโคโรนา 2019 ต้นเหตุของโรคร้ายโควิด-19 (Covid-19) ที่ทำให้หลายภาพส่วนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศ ส่งไม้ต่อไปอุตสาหกรรมการบินที่ไม่มีใครกล้าเดินทางเพราะไม่มีใครรู้ว่าไวรัสแพร่ระบาดมากหรือน้องแค่ไหน ทำให้เศรษฐกิจทุกประเทศชะลอตัวอย่างหนัก ยกเว้นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ต้องทำงานหนัก หรือระบบค้าขายออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สัดส่วนความเสียหายมีมากกว่าซึ่งมีการคาดการณ์ว่า GDP ของปีนี้ติดลบแน่นอน แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงทางการเงินที่เคยมีอยู่ย่อมลดหลั่นลง จึงมีคำนิยามในช่วงเวลานี้ว่า “เกาะเก้าอี้งานประจำไว้ให้ดี” เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าบริษัทจะปรับแผนการดำเนินงานไปในทิศทางใด หรือสุดท้ายบริษัทอาจปิดตัวลงเพราะไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ขอบคุณบทความดี ๆ จาก

ดังนั้น การวางแผนทางการเงินในช่วงเวลานี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะรายได้ที่ลดลงเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทให้สามารถดำเนินต่อไปได้ หรือการปรับลดพนักงานเพราะบริษัทไม่สามารถทำยอดได้ตามเดิมในเวลาอันใกล้ คุณจึงควรมองหาหนทางที่สามารถสร้างเงินได้ หนึ่งในตัวเลือกที่เร็วคือ การซื้อกรมธรรม์ประกันโควิด-19 มีหลายบริษัทที่ระบุลักษณะเด่น “ตรวจพบจ่ายเลย” หรือประกันโควิด-19 ที่มีเงินชดเชยค่าแรงที่มากพอ เพราะในระหว่างรักษาตัว (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) คงทำให้คุณขาดรายได้จำนวนหนึ่ง เงินชดเชยกรณีที่ต้องนอนพักบนโรงพยาบาลอาจเข้ามาจุนเจือสถานะทางการเงินของคุณได้ เพราะสถานการณ์โรคภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐีกิจภายในประเทศ ทำให้ทุกบริษัทต้องรัดเข็มขัดแน่นขึ้นเพื่อรักษาคนกลุ่มใหญ่ จนเกิดวลีเด็ดโดนใจคนไทยว่า “เราจะตายเพราะยากจนมากกว่าไวรัส” เพราะวิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจมากที่สุด

ประกันโควิดมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประกันสุขภาพแต่สามารถใช้งานได้ภายใน 14 วัน (ระยะฟักตัวของไวรัส) เริ่มที่ 150 – 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองที่ลดหลั่นตามมูลค่าเบี้ยประกัน วงเงินที่คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตสูงสุดที่ 1 ล้านบาท โดยเริ่มคุ้มครองค่ารักษา และชดเชยกรณีที่อาการโคม่ากระทั่งเสียชีวิต ประกันโควิดบางฉบับมีเงินชดเชยค่านอนโรงพยาบาลอีกด้วย ถือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ เมื่อเราต้องต่อสู่กับโรคร้ายนี้ที่ใช้เวลารักษาตัวเบ็ดเสร็จไม่น้อยกว่า 30 วัน ค่ารักษาพยาบาลต้องมีมูลค่าสูงแน่นอน การรักษาที่ทำได้เพียงจ่ายยาและสังเกตตามอาการเท่านั้น ระยะเวลาการรักษาจะเร็วหรือช้าขึ้นกับภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเท่านั้น โควิด-19 จะทวีความรุนแรงของโรคมากกับผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.