มาตรฐานการสร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม 

Nader Library  / Others /   มาตรฐานการสร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม 

 มาตรฐานการสร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม 

0 Comments

 

การสร้างห้องปลอดเชื้อมีขั้นตอนและข้อสำคัญหลายข้อ เพราะการสร้างห้องปลอดเชื้อ เป็นห้องที่ต้องมีความสะอาดอย่างมาก ห้องปลอดเชื้อออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค หรือแบคทีเรีย สิ่งสกปรกต่าง ๆ เป็นห้องที่มีการปิดมิดชิด และต้องมีการควบคุมความสะอาดตามระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม และยังมีการควบคุมอุณหภูมิของห้องปลอดเชื้อให้ตรงตามมาตรฐาน  

การสร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรม

มักมีการสร้างห้องปลอดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคเป็นพิเศษ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหารและยา โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเลนส์ เป็นโรงงานที่ต้องการป้องกันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ จากสิ่งสกปรก เชื้อโรค แบคทีเรีย ฝุ่นละอองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหาร วัตถุดิบที่เกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ก็ต้องมีการสร้างสร้างห้องปลอดเชื้อ เอาไว้ด้วย

 

สร้างห้องปลอดเชื้อยังไงให้ได้มาตรฐาน

การจะสร้างห้องปลอดเชื้อที่ดีมีมาตรฐานนั้น ต้องเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีความเชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งหรือสร้างห้องปลอดเชื้อโดยเฉพาะ และต้องมีการเลือกใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้มาตรฐานเช่นกัน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต ปราศจากสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค แบคทีเรีย สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อาจเข้าไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้ ทาง Wall Tech รับสร้างห้องปลอดเชื้อ กันไฟ สำหรับโรงงานผลิตอาหารและยา ยาสมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง รวมถึงโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีการรองรับมาตรฐานอาหารและยา และดูแลควบคุมโครงการโดยทีมวิศวกรมากประสบการณ์

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.