3 สถาบันสินเชื่อรถยนต์มือสองยอดนิยม

Nader Library  / Automotive /  3 สถาบันสินเชื่อรถยนต์มือสองยอดนิยม

3 สถาบันสินเชื่อรถยนต์มือสองยอดนิยม

0 Comments

การมีรถยนต์สักหนึ่งคันอาจจะเป็นเป้าหมายในอนาคตของใครหลาย ๆ คน แต่ในปัจจุบันนั้นราคารถยนต์นั้นก็มีราคาคันละหลายแสน ถ้าจะเก็บเงินเพื่อซื้อคงจะใช้ระยะเวลานานเกินไป การขอสินเชื่อรถยนต์เพื่อซื้อรถยนต์มือสองก็ดูจะเป็นทางออกที่ดี เรามักจะเรียกบริการเหล่านี้ว่าการจัดไฟแนนซ์ วันนี้เราได้รวบรวมสถาบันสินเชื่อรถยนต์มือสองที่น่าสนใจไว้ถึง 3 สถาบันยอดนิยม ให้ทุกท่านมีตัวเลือกในการตัดสินใจ ก่อนยื่นจัดไฟแนนซ์กัน

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์

มีบริการสินเชื่อที่แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

สินเชื่อรถเต็นท์

– ให้วงเงินกู้สูงสุดมากถึง 80% จากราคารถ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้กู้ต้องสำรองเงินดาวน์อย่างน้อย 20%

– สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 84 เดือน

– ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

– บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

– ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ

– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน

– แผนที่ตั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน

เจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

– หนังสือรับรองบริษัท (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 2 ชุด

– ภพ. 20

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายที่มีอำนาจลงนามของบริษัทจำกัด (มหาชน)

– สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไปของบริษัทจำกัด

– งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

– รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” (ต้นฉบับลงนามโดยกรรมการบริษัท/หุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนฯ)

– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อรถเต็นท์ สินเชื่อรถบ้าน
รถใช้แล้วอายุไม่เกิน 15 ปี ดอกเบี้ย 4% – 15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7% – 27.69% ต่อปี

ดอกเบี้ย 4% – 15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7% – 27.69% ต่อปี

รถใช้แล้วอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ดอกเบี้ย 10% – 19% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7% – 27.69% ต่อปี

ดอกเบี้ย 10% – 19% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 18% – 33.33% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ 0.1% ของยอดสินเชื่อ 0.1% ของยอดสินเชื่อ
วงเงินในการอนุมัติ ไม่เกิน 80% ไม่เกิน 90%
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ สูงสุด 84 เดือน สูงสุด 72 เดือน

สินเชื่อซื้อรถธนาคารกรุงไทย รถยนต์ใช้แล้ว

หากมีบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยจะได้รับพิจารณารวดเร็วเป็นพิเศษ กรณีที่มีประวัติเครดิตดี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อปี โดยมีอัตราตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)

– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร

– สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงและจะต้องเป็นเดือนล่าสุดนับจากวันที่สมัคร

นิติบุคคล

– สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)

– สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)

– สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารทิสโก้

อนุมัติง่าย ดอกเบี้ยไม่สูงจนเกินไป ให้วงเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมิน และสามารถผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน แต่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

มีสัญชาติไทย

อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มีบุคคลการค้ำประกันในการขอสินเชื่อรถยนต์

ผลประโยชน์ที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถบรรทุก

ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

ทางทิสโก้จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อปี สำหรับการผ่อนชำระ 48 เดือนดังนี้

ปีที่จดทะเบียน รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุกหรือรถพ่วง
จดทะเบียนในปี 2554-2555 อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 8.5% ต่อปี
จดทะเบียนในปี 2556-2557 อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี
จดทะเบียนในปี 2558 ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี

เอกสารประกอบการสมัคร

มีรายละเอียดแยกตามคุณลักษณะของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ดังนี้

บุคคลธรรมดา

– สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

– สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

– หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

– สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

– สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

– หนังสือบริคณห์สนธิ

หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบดังที่ระบุข้างต้น

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก www.masii.com


Leave a Reply

Your email address will not be published.