5 แบบโครงถักหลังคาที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้างตอนนี้

Nader Library  / Others /  5 แบบโครงถักหลังคาที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้างตอนนี้

5 แบบโครงถักหลังคาที่นิยมใช้ที่สุดในงานโครงสร้างตอนนี้

0 Comments

 

ปัจจุบันโครงถักหลังคานิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆมากมายที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตามหอประชุม สนามกีฬา หรือแม้แต่ในโรงอาหาร

แต่มีคนไม่น้อยเลยที่ไม่ทราบว่าโครงถักหลังคานั้นเป็นโครงสร้างที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และสามารถนำมาทำให้เป็นที่น่าสนใจได้จากแบบโครงถักหลังคา จะมีแบบไหนกันบ้างก็ตามไปชมกันเลย

1.โครงถักหลังคาแบบโฮว์ (Howe Truss)

โครงถักหลังคา แบบโฮว์ (Howe Truss) จันทันนั้นจะเอียงเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั่งสองข้างเท่ากัน ขื่อจะอยู่ในแนวราบ โดยมีท่อนยึดดิ่งในระยะห่างเท่ากัน และมีท่อนยึดทแยงเอียงลงเข้าหากึ่งกลางช่วง โดยมีรูปร่างตามช่วงความยาวที่เพิ่มขึ้น

2โครงถักหลังคาแบบโฮวย์กระดับ

โครงถักหลังคาแบบโฮวย์กระดับ นี้มักนิยมในโครงหลังคาช่วงแนวยาว เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโกดังเก็บสินค้า

3.โครงถักหลังคาคอร์ดเอียงขนาน

โครงถักหลังคาคอร์ดเอียงขนาน จะมีจุดเด่นที่บริเวณขื่อซึ่งจะเอียงขนานกับจันทันทำให้มีช่องว่างความสูงมากขึ้น และสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ โครงถักหลังคาแนวเอียง (Sloping Flat Truss) และ โครงถักหลังคาแนวราบ (Flat Truss)

4.โครงถักหลังคาแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch)

โครงถักหลังคาแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch) นิยมนำไปใช้เป็นโครงสร้างหลังคาบริเวณอาคารตึกแถว โดยเอียงชันทางด้านหน้า แล้วลาดเทลงยาวด้านหลัง

5.โครงถักหลังคาแบบโค้ง (Curved Truss)

โครงถักหลังคาแบบโค้ง (Curved Truss) เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีการใช้แผ่นเหล็กรีดรอนมุงหลังคา ทำให้สามารถดัดโค้งเหล็กได้ตามความต้องการ


Leave a Reply

Your email address will not be published.